Tramitació subvencions USAP

Vetllem pels vostres interessos

TRÀMITS I DOCUMENTACIÓ SEMPRE AL DIA

Tramitació subvencions USAP


Tramitem en el vostre nom i de forma segura i eficient les subvencions per dur a terme accions relatives a les unitats de suport a l’activitat professional en centres especials de treball (USAP)


PROGRAMA 1
Subvencions destinades a la realització d’accions relatives a les unitats de suport a l’activitat professional en el marc dels serveis d’ajustament personal i social de les persones amb discapacitat d’especial dificultat contractades en centres especials de treball.


Poden ser entitats beneficiàries d’aquesta subvenció les entitats titulars dels centres especials de treball i els centres especials de treball, que tinguin personalitat jurídica pròpia i establiment permanent a Catalunya i la plantilla dels quals es trobi inclosa en algun dels col·lectius següents:
a) Persones amb paràlisi cerebral, persones amb malaltia mental o persones amb discapacitat intel·lectual, amb un grau de discapacitat reconegut superior o igual al 33%.
b) Persones amb discapacitat física o sensorial amb un grau de discapacitat reconegut igual o superior a 65%.

Segons el que preveu el punt 2 de la Resolució TSF/3236/2020, de 4 de desembre, per la qual s’obre la convocatòria anticipada per a la concessió de subvencions destinades a la realització d’accions de les unitats de suport a l’activitat professional en el marc dels serveis d’ajustament personal i social de les persones amb discapacitat d’especial dificultat contractades en els centres especials de treball per a l’any 2021. L’import total per a la línia de subvencions Programa 1 és d’11.000.000 d’euros, amb càrrec al pressupost del 2021