Tramitació subvencions SMI

Eficiència i transparència

SERVEI DE CONFIANÇA I ADAPTAT AL VOSTRE PRESSUPOST

Tramitació subvencions SMI


Tramitem en el vostre nom i de forma segura i eficient les subvencions de cost salarial (SMI) dels centres especials de treball


LÍNIA 1
Subvencions destinades al foment de la integració laboral de persones amb discapacitat contractades en centres especials de treball.


Poden ser entitats beneficiàries d’aquesta subvenció les titulars dels centres especials de treball, que tinguin personalitat jurídica pròpia i establiment permanent a Catalunya i la plantilla dels quals es trobi inclosa en algun dels col·lectius següents:
a) Persones amb paràlisi cerebral, persones amb trastorn de la salut mental o amb discapacitat intel·lectual-incloses les persones amb trastorn de l’espectre de l’autisme-, amb un grau de discapacitat reconegut superior o igual al 33%, així com les persones amb discapacitat física o sensorial amb un grau de discapacitat reconegut igual o superior al 65%.
b) Persones amb discapacitat física o sensorial amb un grau reconegut inferior al 65% no incloses en el grup anterior.

Segons el que preveu l’article 6.1 de la Resolució EMT/1990/2022 de 21 de juny, per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió de subvencions destinades al foment de la integració laboral de persones amb discapacitat contractades en els centres especials de treball per a l’any 2022. L’import màxim destinat a la concessió d’aquestes subvencions és de 100.000.000 d’euros, amb càrrec al pressupost de l’any 2022.

Compromesos amb la diversitat funcional de les persones

info@mesfuncional / 690 932 975

©2021 mesfuncional -- Avis legal -- Politica de privacitat -- Implementat per mabuweb

Ir al contenido