Tramitació subvencions SMI

Eficiència i transparència

SERVEI DE CONFIANÇA I ADAPTAT AL VOSTRE PRESSUPOST

Tramitació subvencions SMI


Tramitem en el vostre nom i de forma segura i eficient les subvencions de cost salarial (SMI) dels centres especials de treball


PROGRAMA 2
Subvencions destinades al foment de la integració laboral de persones amb discapacitat igual o superior al 33% contractades en centres especials de treball.


Poden ser entitats beneficiàries d’aquesta subvenció les entitats titulars dels centres especials de treball i els centres especials de treball que tinguin personalitat jurídica pròpia i establiment permanent a Catalunya, inscrites en el Registre de centres especials de treball de la Generalitat de Catalunya.

Les persones destinatàries finals de les subvencions del Programa 2 són les persones amb una discapacitat d’un grau igual o superior al 33% contractades en centres especials de treball.

Segons el que preveu el punt 2 de la Resolució TSF/3235/2020, de 4 de desembre, per la qual s’obre la convocatòria anticipada per a la concessió de subvencions destinades al foment de la integració laboral de persones amb discapacitat igual o superior al 33% contractades en els centres especials de treball per a l’any 2021. L’import total ampliat per al programa 2 de subvencions als centres especials de treball és de 54.300.000 d’euros, amb càrrec al pressupost del 2021.