Resolucions

Resolucions


2023

RESOLUCIÓ D’ATORGAMENT i DENEGACIÓ de la segona convocatòria de l’any 2023 per a la concessió de les subvencions destinades al foment de la integració laboral de les persones amb discapacitat contractades en centres especials de treball (Línia 1). Resolució EMT/1510/2023, de 2 de maig (ref. BDNS 692305).


RESOLUCIÓ EMT/2961/2023, de 21 de juliol, per la qual es fa pública la convocatòria de subvencions de l’any 2023 per a llocs de treball ocupats per persones amb discapacitat afectades per envelliment prematur en centres especials de treball (ref. BDNS 713259).


RESOLUCIÓ D’INADMISSIÓ de les sol·licituds presentades per a la concessió de les subvencions per al suport a llocs de treball ocupats per persones amb discapacitat afectades per envelliment prematur en centres especials de treball, per a l’any 2023 (Resolució de convocatòria EMT/2961/2023, de 21 de juliol).


PROPOSTA DE RESOLUCIÓ PROVISIONAL D’ATORGAMENT corresponent a la convocatòria per a la concessió de subvencions per al suport als llocs de treball ocupats per persones amb discapacitat afectades per envelliment prematur en centres especials de treball per a l’any 2023, publicada per la Resolució EMT/2961/2023, de 21 de juliol (ref. BDNS 713259).


PROPOSTA DE RESOLUCIÓ PROVISIONAL D’ATORGAMENT I DE DENEGACIÓ CORRESPONENT A LA CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ DE LA LÍNIA 2 DE LES SUBVENCIONS DESTINADES A LES ACCIONS D’ACOMPANYAMENT ESPECIALITZAT
I DE SUPORT SOCIOLABORAL DE LES PERSONES AMB DISCAPACITAT DELSCENTRES ESPECIALS DE TREBALL PER A L’ANY 2023 (EQUIPS MULTIDISCIPLINARIS DE SUPORT, EMS), PUBLICADA PER LA RESOLUCIÓ EMT/3220/2023, DE 15 DE SETEMBRE.


PROPOSTA DE RESOLUCIÓ PROVISIONAL D’ATORGAMENT I DE DENEGACIÓ CORRESPONENT A LA CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ DE LA LÍNIA 2 DE LES SUBVENCIONS DESTINADES A LES ACCIONS D’ACOMPANYAMENT ESPECIALITZAT I DE SUPORT SOCIOLABORAL DE LES PERSONES AMB DISCAPACITAT DELS CENTRES ESPECIALS DE TREBALL PER A L’ANY 2023 (EQUIPS MULTIDISCIPLINARIS DE SUPORT, EMS), PUBLICADA PER LA RESOLUCIÓ EMT/3220/2023, DE 15 DE SETEMBRE.


RESOLUCIÓ DEFINITIVA D’ATORGAMENT i DENEGACIÓ de la convocatòria extraordinària de l’any 2023 per a la concessió de les subvencions destinades al foment de la integració laboral de les persones amb discapacitat contractades en centres especials de treball (Línia 1). Resolució EMT/3768/2023, de 7 de novembre (ref. BDNS 725752).


RESOLUCIÓ DEFINITIVA D’ATORGAMENT I DE DENEGACIÓ corresponent a la convocatòria per a la concessió de la línia 2 de les subvencions destinades a les accions d’acompanyament especialitzat i de suport sociolaboral de les persones amb discapacitat dels centres especials de treball per a l’any 2023 (equips multidisciplinaris de suport, EMS), publicada per la Resolució EMT/3220/2023, de 15 de setembre


RESOLUCIÓ D’ATORGAMENT de la convocatòria de la línia 1 de les subvencions a centres especials de treball per a actuacions sobre llocs de treball ocupats per persones amb discapacitat, de foment de la integració laboral de persones amb discapacitat contractades en centres especials de treball, per a l’any 2023 (Resolució EMT/4124/2022, de 23 de desembre).


2022

RESOLUCIÓ DEFINITIVA D’ATORGAMENT I DE DENEGACIÓ corresponent a la convocatòria per a la concessió de la línia 2 de les subvencions destinades a les accions d’acompanyament especialitzat i de suport sociolaboral de les persones amb discapacitat dels centres especials de treball per a l’any 2022 (equips multidisciplinaris de suport, EMS), publicada per la Resolució EMT/2513/2022, de 28 de juliol.


RESOLUCIÓ D’ATORGAMENT de la convocatòria extraordinària per a la concessió de les subvencions destinades al foment de la integració laboral de persones amb discapacitat contractades en centres especials de treball per a l’any 2022, publicada mitjançant la Resolució EMT/3466/2022, de 31 d’octubre (ref. BDNS 657447).


RESOLUCIÓ DE CONCESSIÓ I DENEGACIÓ DE SUBVENCIONS PER A LA REALITZACIÓ DE PROJECTES SINGULARS GENERADORS D’OCUPACIÓ SOSTENIBLE PER A PERSONES EN SITUACIÓ O AMB RISC D’EXCLUSIÓ, O PERSONES AMB DISCAPACITAT, EN CENTRES ESPECIALS DE TREBALL O EMPRESES D’INSERCIÓ, CONVOCADES MITJANÇANT LA RESOLUCIÓ EMT/2587/2022, de 19 d’agost (DOGC Núm. 8740 – 29.8.2022)


RESOLUCIÓ DE CORRECCIÓ D’ERRADES DE LA RESOLUCIÓ D’ATORGAMENT DE LA LÍNIA 1 DE LES SUBVENCIONS A CENTRES ESPECIALS DE TREBALL PER A ACTUACIONS SOBRE LLOCS DE TREBALL OCUPATS PER PERSONES AMB DISCAPACITAT, DE FOMENT DE LA INTEGRACIÓ LABORAL DE PERSONES AMB DISCAPACITAT CONTRACTADES EN CENTRES ESPECIALS DE TREBALL, PER L’ANY
2022.


PROPOSTA DE RESOLUCIÓ PROVISIONAL DE CONCESSIÓ I DENEGACIÓ DE SUBVENCIONS PER A LA REALITZACIÓ DELS SERVEIS INTEGRALS D’ORIENTACIÓ, ACOMPANYAMENT I SUPORT A LA INSERCIÓ DE LES PERSONES AMB DISCAPACITAT O TRASTORNS DE LA SALUT MENTAL ESTBALERTS A LA CONVOCATÒRIA EMT/2477/2022, DE 27 DE JULIOL(REF. BDNS 642015)


PROPOSTA DE RESOLUCIÓ PROVISIONAL D’ATORGAMENT corresponent a la convocatòria per a la concessió de subvencions per al suport als llocs de treball ocupats per persones amb discapacitat afectades per envelliment prematur en centres especials de treball per a l’any 2022, publicada per la Resolució EMT/3465/2022, de 31 d’octubre (ref. BDNS 657403).


RESOLUCIÓ D’ATORGAMENT de la línia 1 de les subvencions a centres especials de treball per a actuacions sobre llocs de treball ocupats per persones amb discapacitat, de foment de la integració laboral de persones amb discapacitat contractades en centres especials de treball, per a l’any 2022


2021

RESOLUCIÓ de regularització de l’atorgament de subvencions destinades a la realització d’accions relatives a les unitats de suport a l’activitat professional en el marc dels serveis d’ajustament personal i social de les persones amb discapacitat d’especial dificultat contractades en els centres especials de treball, convocatòria 2021.


RESOLUCIÓ DE LA CONVOCATÒRIA DELS AJUTS DESTINATS A DUES LÍNIES DE SUPORT A L’OCUPACIÓ DE TREBALLADORS AMB DISCAPACITAT DE CARACTERÍSTIQUES ESPECIALS EN CENTRES ESPECIALS DE TREBALL PER A L’ANY 2021.


RESOLUCIÓ DE REGULARITZACIÓ DE L’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS DESTINADES AL FOMENT DE LA INTEGRACIÓ LABORAL DE PERSONES AMB DISCAPACITAT IGUAL O SUPERIOR AL 33% CONTRACTADES EN CENTRES ESPECIALS DE TREBALL, RELATIVA A LA MENSUALITAT DE DESEMBRE DE 2021 I A L’INCREMENT EXTRAORDINARI D’AQUESTES SUBVENCIONS, D’ACORD AMB SALARI MÍNIM INTERPROFESSIONAL DE L’EXERCICI 2021


RESOLUCIÓ DE DENEGACIÓ DE SUBVENCIONS DESTINADES AL FOMENT DE LA INTEGRACIÓ LABORAL DE PERSONES AMB DISCAPACITAT IGUAL O SUPERIOR AL 33% CONTRACTADES EN CENTRES ESPECIALS DE TREBALL RELATIVA A LA MENSULITAT DE DESEMBRE 2021.


RESOLUCIÓ D’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS DESTINADES AL FOMENT DE LA INTEGRACIÓ LABORAL DE PERSONES AMB DISCAPACITAT IGUAL O SUPERIOR AL 33% CONTRACTADES EN CENTRES ESPECIALS DE TREBALL, RELATIVA A LA PREVISIÓ DE DESEMBRE DE 2021, A L’INCREMENT EXTRAORDINARI D’AQUESTES SUBVENCIONS APROVAT MITJANÇANT L’ORDRE TES/501/2021, DE 20 DE MAIG.


RESOLUCIÓ EMT/3669/2021, de 3 de desembre, de segona ampliació de l’import màxim de la convocatòria de l’any 2021 per a la concessió de subvencions del programa 2 als centres especials de treball (ref. BDNS 538122).


RESOLUCIÓ de regularització de l’atorgament de subvencions destinades al foment de la integració laboral de persones amb discapacitat igual o superior al 33% contractades en centres especials de treball, corresponent al mes de Novembre de l’exercici 2021.


RESOLUCIÓ D’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS DESTINADES al foment de la integració laboral de persones amb discapacitat igual o superior al 33% contractades en centres especials de treball, EXERCICI 2021. MENSUALITAT NOVEMBRE 2021.


RESOLUCIÓ de regularització de l’atorgament de subvencions destinades al foment de la integració laboral de persones amb discapacitat igual o superior al 33% contractades en centres especials de treball, corresponent al mes d’octubre de l’exercici 2021.


RESOLUCIÓ D’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS DESTINADES al foment de la integració laboral de persones amb discapacitat igual o superior al 33% contractades en centres especials de treball, EXERCICI 2021. MENSUALITAT OCTUBRE 2021.


RESOLUCIÓ de regularització de l’atorgament de subvencions destinades al foment de la integració laboral de persones amb discapacitat igual o superior al 33% contractades en centres especials de treball, corresponent al mes de setembre de l’exercici 2021.


RESOLUCIÓ de regularització de l’atorgament de subvencions destinades al foment de la integració laboral de persones amb discapacitat igual o superior al 33% contractades en centres especials de treball, corresponent al mes d’agost de l’exercici 2021.


RESOLUCIÓ D’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS DESTINADES al foment de la integració laboral de persones amb discapacitat igual o superior al 33% contractades en centres especials de treball, EXERCICI 2021. MENSUALITAT AGOST 2021.


RESOLUCIÓ D’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS DESTINADES al foment de la  integració laboral de persones amb discapacitat igual o superior al 33% contractades en centres especials de treball, EXERCICI 2021. MENSUALITAT JULIOL 2021.


RESOLUCIÓ de regularització de l’atorgament de subvencions destinades al foment de la integració laboral de persones amb discapacitat igual o superior al 33% contractades en centres especials de treball, corresponent al mes de juny y paga extra d’estiu de l’exercici 2021.


RESOLUCIÓ D’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS DESTINADES al foment de la integració laboral de persones amb discapacitat igual o superior al 33% contractades en centres especials de treball, EXERCICI 2021. MENSUALITAT JUNY I PAGA EXTRA 2021.


RESOLUCIÓ de regularització de l’atorgament de subvencions destinades al foment de la integració laboral de persones amb discapacitat igual o superior al 33% contractades en centres especials de treball, corresponent al mes de maig de l’exercici
2021.


RESOLUCIÓ D’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS DESTINADES al foment de la integració laboral de persones amb discapacitat igual o superior al 33% contractades en centres especials de treball, EXERCICI 2021. MENSUALITAT MAIG 2021.


RESOLUCIÓ de regularització de l’atorgament de subvencions destinades al foment de la integració laboral de persones amb discapacitat igual o superior al 33% contractades en centres especials de treball, corresponent al mes d’ abril de l’exercici 2021.


RESOLUCIÓ D’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS DESTINADES al foment de la integració laboral de persones amb discapacitat igual o superior al 33% contractades en centres especials de treball, EXERCICI 2021. MENSUALITAT ABRIL 2021.


RESOLUCIÓ de regularització de l’atorgament de subvencions destinades al foment de la integració laboral de persones amb discapacitat igual o superior al 33% contractades en centres especials de treball, corresponent al mes de març de l’exercici 2021.


RESOLUCIÓ de regularització de l’atorgament de subvencions destinades al foment de la integració laboral de persones amb discapacitat igual o superior al 33% contractades en centres especials de treball, corresponent al mes de març de l’exercici 2021.


RESOLUCIÓ D’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS DESTINADES al foment de la integració laboral de persones amb discapacitat igual o superior al 33% contractades en centres especials de treball, EXERCICI 2021. MENSUALITAT MARÇ 2021.


RESOLUCIÓ de regularització de l’atorgament de subvencions destinades al foment de la integració laboral de persones amb discapacitat igual o superior al 33% contractades en centres especials de treball, corresponent al mes de febrer de l’exercici 2021.


RESOLUCIÓ D’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS DESTINADES AL FOMENT DE LA INTEGRACIÓ LABORAL DE PERSONES AMB DISCAPACITAT IGUAL O SUPERIOR AL 33% CONTRACTADES EN CENTRES ESPECIALS DE TREBALL, EXERCICI 2021. MENSUALITAT FEBRER 2021.


RESOLUCIÓ de regularització de l’atorgament de subvencions destinades al foment de la integració laboral de persones amb discapacitat igual o superior al 33% contractades en centres especials de treball, corresponent al mes de gener de l’exercici 2021.


RESOLUCIÓ D’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS DESTINADES AL FOMENT DE LA INTEGRACIÓ LABORAL DE PERSONES AMB DISCAPACITAT IGUAL O SUPERIOR AL 33% CONTRACTADES EN CENTRES ESPECIALS DE TREBALL, EXERCICI 2021. MENSUALITAT GENER 2021.


PROPOSTA PROVISIONAL D’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS DESTINADES A LA REALITZACIÓ D’ACCIONS RELATIVES A LES UNITATS DE SUPORT A L’ACTIVITAT PROFESSIONAL EN EL MARC DELS SERVEIS D’AJUSTAMENT PERSONAL I SOCIAL DE LES PERSONES AMB DISCAPACITAT D’ESPECIAL DIFICULTAT CONTRACTADES EN ELS CENTRES ESPECIALS DE TREBALL, EXERCICI 2021.


2020

RESOLUCIÓ DE REGULARITZACIÓ DE L’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS DESTINADES AL FOMENT DE LA INTEGRACIÓ LABORAL DE PERSONES AMB DISCAPACITAT IGUAL O SUPERIOR AL 33% CONTRACTADES EN CENTRES ESPECIALS DE TREBALL, RELATIVA A LA MENSUALITAT DE DESEMBRE DE 2020 I A L’INCREMENT EXTRAORDINARI D’AQUESTES SUBVENCIONS, D’ACORD AMB SALARI MÍNIM INTERPROFESSIONAL DE L’EXERCICI 2020.


RESOLUCIÓ D’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS DESTINADES AL FOMENT DE LA INTEGRACIÓ LABORAL DE PERSONES AMB DISCAPACITAT IGUAL O SUPERIOR AL 33% CONTRACTADES EN CENTRES ESPECIALS DE TREBALL, RELATIVA A LA PREVISIÓ DE DESEMBRE DE 2020 I A L’INCREMENT EXTRAORDINARI D’AQUESTES SUBVENCIONS, D’ACORD AMB SALARI MÍNIM
INTERPROFESSIONAL DE L’EXERCICI 2020. (Desembre bestreta).


RESOLUCIÓ de regularització de l’atorgament de subvencions destinades al foment de la integració laboral de persones amb discapacitat igual o superior al 33% contractades en centres especials de treball, corresponent al mes de novembre de l’exercici 2020.


RESOLUCIÓ D’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS DESTINADES AL FOMENT DE LA INTEGRACIÓ LABORAL DE PERSONES AMB DISCAPACITAT IGUAL O SUPERIOR AL 33% CONTRACTADES EN CENTRES ESPECIALS DE TREBALL, EXERCICI 2020. (Novembre bestreta).


RESOLUCIÓ de regularització de l’atorgament de subvencions destinades al foment de la integració laboral de persones amb discapacitat igual o superior al 33% contractades en centres especials de treball, corresponent al mes d’octubre de l’exercici 2020.


RESOLUCIÓ D’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS DESTINADES AL FOMENT DE LA INTEGRACIÓ LABORAL DE PERSONES AMB DISCAPACITAT IGUAL O SUPERIOR AL 33% CONTRACTADES EN CENTRES ESPECIALS DE TREBALL, EXERCICI 2020. (Octubre bestreta).


RESOLUCIÓ de regularització de l’atorgament de subvencions destinades al foment de la integració laboral de persones amb discapacitat igual o superior al 33% contractades en centres especials de treball, corresponent al mes de setembre de l’exercici 2020.


RESOLUCIÓ D’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS DESTINADES AL FOMENT DE LA INTEGRACIÓ LABORAL DE PERSONES AMB DISCAPACITAT IGUAL O SUPERIOR AL 33% CONTRACTADES EN CENTRES ESPECIALS DE TREBALL, EXERCICI 2020. (Setembre bestreta).


RESOLUCIÓ de regularització de l’atorgament de subvencions destinades al foment de la integració laboral de persones amb discapacitat igual o superior al 33% contractades en centres especials de treball, corresponent al mes d’agost de l’exercici 2020.


RESOLUCIÓ D’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS DESTINADES AL FOMENT DE LA INTEGRACIÓ LABORAL DE PERSONES AMB DISCAPACITAT IGUAL O SUPERIOR AL 33% CONTRACTADES EN CENTRES ESPECIALS DE TREBALL, EXERCICI 2020. (Agost bestreta).


RESOLUCIÓ de regularització de l’atorgament de subvencions destinades al foment de la integració laboral de persones amb discapacitat igual o superior al 33% contractades en centres especials de treball, corresponent al mes de juliol de l’exercici 2020.


RESOLUCIÓ D’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS DESTINADES AL FOMENT DE LA INTEGRACIÓ LABORAL DE PERSONES AMB DISCAPACITAT IGUAL O SUPERIOR AL 33% CONTRACTADES EN CENTRES ESPECIALS DE TREBALL, EXERCICI 2020. (Juliol bestreta).


RESOLUCIÓ de regularització de l’atorgament de subvencions destinades al foment de la integració laboral de persones amb discapacitat igual o superior al 33% contractades en centres especials de treball, corresponent al mes de juny de l’exercici 2020.


RESOLUCIÓ D’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS DESTINADES AL FOMENT DE LA INTEGRACIÓ LABORAL DE PERSONES AMB DISCAPACITAT IGUAL O SUPERIOR AL 33% CONTRACTADES EN CENTRES ESPECIALS DE TREBALL, EXERCICI 2020. (Juny bestreta).


RESOLUCIÓ de regularització de l’atorgament de subvencions destinades al foment de la integració laboral de persones amb discapacitat igual o superior al 33% contractades en centres especials de treball, corresponent al mes de maig de l’exercici 2020.


RESOLUCIÓ D’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS DESTINADES AL FOMENT DE LA INTEGRACIÓ LABORAL DE PERSONES AMB DISCAPACITAT IGUAL O SUPERIOR AL 33% CONTRACTADES EN CENTRES ESPECIALS DE TREBALL, EXERCICI 2020. (Maig bestreta).


RESOLUCIÓ de regularització de l’atorgament de subvencions destinades al foment de la integració laboral de persones amb discapacitat igual o superior al 33% contractades en centres especials de treball, corresponent al mes d’abril de l’exercici 2020.


RESOLUCIÓ D’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS DESTINADES AL FOMENT DE LA INTEGRACIÓ LABORAL DE PERSONES AMB DISCAPACITAT IGUAL O SUPERIOR AL 33% CONTRACTADES EN CENTRES ESPECIALS DE TREBALL, EXERCICI 2020. (Abril bestreta).


RESOLUCIÓ de regularització de l’atorgament de subvencions destinades al foment de la integració laboral de persones amb discapacitat igual o superior al 33% contractades en centres especials de treball, corresponent al mes de març de l’exercici 2020.


RESOLUCIÓ D’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS DESTINADES AL FOMENT DE LA INTEGRACIÓ LABORAL DE PERSONES AMB DISCAPACITAT IGUAL O SUPERIOR AL 33% CONTRACTADES EN CENTRES ESPECIALS DE TREBALL, EXERCICI 2020. (Març bestreta).


RESOLUCIÓ D’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS DESTINADES AL FOMENT DE LA INTEGRACIÓ LABORAL DE PERSONES AMB DISCAPACITAT IGUAL O SUPERIOR AL 33% CONTRACTADES EN CENTRES ESPECIALS DE TREBALL, EXERCICI 2020. (Febrer bestreta).


RESOLUCIÓ de regularització de l’atorgament de subvencions destinades al foment de la integració laboral de persones amb discapacitat igual o superior al 33% contractades en centres especials de treball, corresponent al mes de gener de l’exercici 2020.


RESOLUCIÓ D’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS DESTINADES AL FOMENT DE LA INTEGRACIÓ LABORAL DE PERSONES AMB DISCAPACITAT IGUAL O SUPERIOR AL 33% CONTRACTADES EN CENTRES ESPECIALS DE TREBALL, EXERCICI 2020. (Gener bestreta).


RESOLUCIÓ de regularització de l’atorgament de subvencions destinades a la realització d’accions relatives a les unitats de suport a l’activitat professional en el marc dels serveis d’ajustament personal i social de les persones amb discapacitat d’especial dificultat contractades en els centres especials de treball, convocatòria 2020.


RESOLUCIÓ DE LA CONVOCATÒRIA DELS AJUTS DESTINATS A DUES LÍNIES DE SUPORT A L’OCUPACIÓ DE TREBALLADORS AMB DISCAPACITAT DE CARACTERÍSTIQUES ESPECIALS EN CENTRES ESPECIALS DE TREBALL PER A L’ANY 2020.


RESOLUCIÓ D’ATORGAMENT DE LES SUBVENCIONS DESTINADES A LA REALITZACIÓ D’ACCIONS RELATIVES A LES UNITATS DE SUPORT A L’ACTIVITAT PROFESSIONAL EN EL MARC DELS SERVEIS D’AJUSTAMENT PERSONAL I SOCIAL DE LES PERSONES
AMB DISCAPACITAT D’ESPECIAL DIFICULTAT CONTRACTADES EN ELS CENTRES ESPECIALS DE TREBALL, EXERCICI 2020.


Compromesos amb la diversitat funcional de les persones

info@mesfuncional / 690 932 975

©2021 mesfuncional -- Avis legal -- Politica de privacitat -- Implementat per mabuweb

Ir al contenido