Política de Privacitat

Política de privacitat


Responsable del tractament de les dades i informació de contacte

MESFUNCIONAL SL
Rambla Generalitat, 28
08460 Santa Maria de Palautordera
info@mesfuncional.cat
690 932 975

Finalitat del tractament de les dades

Les dades es tracten amb l’objectiu d’atendre les sol·licituds dels usuaris del web, portar un registre de visites de la web (adreces IP, dades del navegador, país, pàgina accedida, etc.) a efectes estadístics, aplicar mesures encaminades a la seguretat de la web, i en el seu cas l’enviament d’informació comercial sobre els nostres productes i serveis per via electrònica.

Legitimació

Les dades personals dels interessats es tracten sobre la base legal del consentiment de l’usuari (article 6.1 lletra a Reglament 2016/679 General europeu de protecció de dades), l’interès legítim del responsable (art. 6.1f RGPD), el compliment d’obligacions legals d’aquest (art. 6.1c RGPD) i, en el seu cas, l’execució d’un contracte o pre-contracte del qual en formi part l’interessat (art. 6.1b RGPD).

Cessió de dades a tercers i transferències internacionals

Les dades es podran cedir a tercers en cas d’obligació legal, i als encarregats de tractament amb qui el responsable hagi subscrit les corresponents clàusules d’encàrrec d’acord amb l’article 28 RGPD. Tanmateix, en cas d’acceptació de les cookies, determinades dades de navegació es cediran als responsables informats a l’apartat de política de cookies.

No es preveu la transferència internacional de dades. No obstant això, en cas de transferència internacional, s’adoptaran les garanties previstes en el RGPD.

Termini de conservació de les dades

Les dades es conservaran mentre es mantingui la vigència de la base legal que legitima el seu tractament (el consentiment atorgat, l’interès legítim del responsable, l’obligació legal o la relació contractual amb l’interessat)

Drets del interessats

Els interessats tenen dret a accedir, rectificar i suprimir les seves dades; sol·licitar la portabilitat de les seves dades; oposar-se al tractament o sol·licitar la seva limitació, en els supòsits contemplats pel RGPD, i a retirar el consentiment atorgat si el tractament es fonamenta en el consentiment.

Per a l’exercici dels seus drets, els interessats poden enviar la seva sol·licitud per escrit o correu electrònic a l’adreça del Responsable, acompanyada d’un document oficial que acrediti la identitat del titular de les dades afectades.

Els interessats també poden interposar una reclamació davant l’Autoritat de Control de protecció de dades (Agència Espanyola de Protecció de Dades).

Seguretat de la informació

En compliment d’allò que estableix el RGPD (art. 5.1 lletra f), MESFUNCIONAL SL ha pres totes les mesures de seguretat adequades per a la protecció de les dades personals que tracta; així mateix, ha adoptat tots els dispositius tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, el mal ús, l’alteració, l’accés o el robatori de les dades personals facilitades pels usuaris de la web.

Compromesos amb la diversitat funcional de les persones

info@mesfuncional / 690 932 975

©2021 mesfuncional -- Avis legal -- Politica de privacitat -- Implementat per mabuweb

Ves al contingut