Convocatòries


Convocatòries

2024

RESOLUCIÓ EMT/4255/2023, d’1 de desembre, per la qual es fa pública la convocatòria anticipada de l’any 2024 per a la concessió de les subvencions destinades al foment de la integració laboral de persones amb discapacitat contractades en centres especials de treball (línia 1) (ref. BDNS 732723).


RESOLUCIÓ EMT/4256/2023, de 30 de novembre, per la qual s’obre la convocatòria anticipada per a la concessió de la línia 2 de les subvencions destinades a les accions d’acompanyament especialitzat i de suport sociolaboral de les persones amb discapacitat dels centres especials de treball (equips multidisciplinaris de suport, EMS) per a l’any 2024 (ref. BDNS 732717).


2023

RESOLUCIÓ EMT/3768/2023, de 7 de novembre, per la qual es fa pública la convocatòria extraordinària per a la concessió de subvencions destinades al foment de la integració laboral de persones amb discapacitat contractades en centres especials de treball (línia 1), per a l’any 2023 (ref. BDNS 725752).


ORDRE EMT/246/2023, de 6 de novembre, de modificació de l’Ordre EMT/136/2022, de 10 de juny, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a actuacions sobre llocs de treball ocupats per treballadors/ores amb discapacitat en centres especials de treball (DOGC núm. 8688, de 14.6.2022).


RESOLUCIÓ EMT/3220/2023, de 15 de setembre, per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió de la línia 2 de les subvencions destinades a les accions d’acompanyament especialitzat i de suport sociolaboral de les persones amb discapacitat dels centres especials de treball (equips multidisciplinaris de suport, EMS) per a l’any 2023 (ref. BDNS 717210).


RESOLUCIÓ EMT/2961/2023, de 21 de juliol, per la qual es fa pública la convocatòria de subvencions de l’any 2023 per a llocs de treball ocupats per persones amb discapacitat afectades per envelliment prematur en centres especials de treball (ref. BDNS 713259).


ORDRE EMT/171/2023, de 27 de juny, de modificació de l’Ordre EMT/136/2022, de 10 de juny, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a actuacions sobre llocs de treball ocupats per treballadors/ores amb discapacitat en centres especials de treball (DOGC núm. 8688, de 14.6.2022).


RESOLUCIÓ EMT/1510/2023, de 2 de maig, per la qual es fa pública la segona convocatòria de l’any 2023 per a la concessió de les subvencions destinades al foment de la integració laboral de persones amb discapacitat contractades en centres especials de treball (Línia 1) (ref. BDNS 692305).


CORRECCIÓ D’ERRADES a la Resolució EMT/4124/2022, de 23 de desembre, per la qual es fa pública la convocatòria anticipada de l’any 2023 per a la concessió de les subvencions destinades al foment de la integració laboral de persones amb discapacitat contractades en centres especials de treball (Línia 1) (ref. BDNS 666496) (DOGC núm. 8822, de 29.12.2022).


RESOLUCIÓ EMT/4164/2022, de 28 de desembre, per la qual per la qual s’obre la convocatòria anticipada per a l’any 2023 per a la concessió de subvencions del Programa Acompanya, en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència, NextGenerationEU, finançat per la Unió Europea que promou el Departament d’Empresa i Treball (ref. BDNS 667128).


RESOLUCIÓ EMT/4124/2022, de 23 de desembre, per la qual es fa pública la convocatòria anticipada de l’any 2023 per a la concessió de les subvencions destinades al foment de la integració laboral de persones amb discapacitat contractades en centres especials de treball (Línia 1) (ref. BDNS 666496)


2022

RESOLUCIÓ EMT/2513/2022, de 28 de juliol, per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió de la línia 2 de les subvencions destinades a les accions d’acompanyament especialitzat i de suport sociolaboral de les persones amb discapacitat dels centres especials de treball (equips multidisciplinaris de suport, EMS), per a l’any 2022 (ref. BDNS 642018).


RESOLUCIÓ EMT/1990/2022, de 21 de juny, per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió de subvencions destinades al foment de la integració laboral de persones amb discapacitat contractades en centres especials de treball, per a l’any 2022 (ref. BDNS 635470).


CORRECCIÓ D’ERRADES a l’Ordre EMT/136/2022, de 10 de juny, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a actuacions sobre llocs de treball ocupats per treballadors/es amb discapacitat en centres especials de treball (DOGC núm. 8688, de 14.6.2022).


ORDRE EMT/136/2022, de 10 de juny, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a actuacions sobre llocs de treball ocupats per treballadors/es amb discapacitat en centres especials de treball.


2021

ORDRE EMT/249/2021, de 27 de desembre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa Acompanya, en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència, que promou el Departament d’Empresa i Treball.


RESOLUCIÓ EMT/3157/2021, de 19 d’octubre, per la qual es fa pública la convocatòria per a l’any 2021 per a la concessió d’ajuts a determinats supòsits de l’Ordre TSF/223/2017, de 28 de setembre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió dels ajuts de dues línies de suport a l’ocupació de treballadors i treballadores amb discapacitat de característiques especials dels centres especials de treball, modificada per l’Ordre TSF/174/2019, de 13 de setembre (ref. BDNS 591127).


Orden TES/501/2021, de 20 de mayo, por la que se incrementan, con carácter extraordinario durante 2021, las subvenciones destinadas al mantenimiento de puestos de trabajo de personas con discapacidad en los centros especiales de empleo, establecidas en la Orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, de 16 de octubre de 1998, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de las ayudas y subvenciones públicas destinadas al fomento de la integración laboral de las personas con discapacidad en centros especiales de empleo y trabajo autónomo.


RESOLUCIÓ TSF/1340/2021, de 30 d’abril, per la qual s’amplia l’import màxim de la convocatòria de l’any 2021 per a la concessió de subvencions del programa 2 als centres especials de treball (ref. BDNS 538122).


RESOLUCIÓ TSF/3235/2020, de 4 de desembre, per la qual s’obre la convocatòria anticipada per a la concessió de subvencions destinades al foment de la integració laboral de persones amb discapacitat igual o superior al 33% contractades en els centres especials de treball per a l’any 2021 (ref. BDNS 538122).


RESOLUCIÓ TSF/3236/2020, de 4 de desembre, per la qual s’obre la convocatòria anticipada per a la concessió de subvencions destinades a la realització d’accions de les unitats de suport a l’activitat professional en el marc dels serveis d’ajustament personal i social de les persones amb discapacitat d’especial dificultat contractades en els centres especials de treball per a l’any 2021 (ref. BDNS 538133).


2020

Orden TES/1060/2020, de 11 de noviembre, por la que se incrementan, con carácter extraordinario durante 2020, las subvenciones destinadas al mantenimiento de puestos de trabajo de personas con discapacidad en los centros especiales de empleo, establecidas en la Orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de 16 de octubre de 1998, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de las ayudas y subvenciones públicas destinadas al fomento de la integración laboral de las personas con discapacidad en centros especiales de empleo y trabajo autónomo.


RESOLUCIÓ TSF/2153/2020, de 31 d’agost, per la qual s’obre la convocatòria per a l’any 2020 per a la concessió dels ajuts que estableix l’Ordre TSF/223/2017, de 28 de setembre, que aprova les bases reguladores de dues línies de suport a l’ocupació de treballadors amb discapacitat de característiques especials dels centres especials de treball, modificada per l’Ordre TSF/174/2019, de 13 de setembre (ref. BDNS 522886).


RESOLUCIÓ TSF/711/2020, de 5 de març, per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió de subvencions destinades al foment de la integració laboral de persones amb discapacitat igual o superior al 33% contractades en els centres especials de treball per a l’any 2020 (ref. BDNS 499473).


RESOLUCIÓ TSF/710/2020, de 5 de març, per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió de subvencions destinades a la realització d’accions de les unitats de suport a l’activitat professional en el marc dels serveis d’ajustament personal i social de les persones amb discapacitat d’especial dificultat contractades en els centres especials de treball per a l’any 2020 (ref. BDNS 499476).


2019

ORDRE TSF/174/2019, de 13 de setembre, de modificació de l’Ordre TSF/223/2017, de 28 de setembre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió dels ajuts destinats a dues línies de suport a l’ocupació de treballadors amb discapacitat de característiques especials dels centres especials de treball.


2017

ORDRE TSF/223/2017, de 28 de setembre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió dels ajuts destinats a dues línies de suport a l’ocupació de treballadors amb discapacitat de característiques especials dels centres especials de treball.


Compromesos amb la diversitat funcional de les persones

info@mesfuncional / 690 932 975

©2021 mesfuncional -- Avis legal -- Politica de privacitat -- Implementat per mabuweb

Ir al contenido